1. Definicja funkcji liniowej

Funkcję liniową określa wzór
 
lub
 
gdzie:
a - to współczynnik kierunkowy prostej
b - to wyraz wolny
Funkcja liniowa jest rosnąca jeżeli a > 0.
Funkcja liniowa jest malejąca jeżeli a < 0.
Funkcja liniowa jest stała jeżeli a = 0.

2. Wykres funkcji liniowej

Wykresem funkcji liniowej jest linia prosta. Przykładowo: 

Aby narysować wykres funkcji liniowej, wystarczy wyznaczyć dwa punkty, które do niego należą.
Przykład 1. Narysuj wykres funkcji y = 2x - 1.
Rozwiązanie:

Podstawiamy dwie dowolne liczby pod x:
  • gdy x = 1 to y = 2⋅1 - 1 = 1
    Zatem do wykresu funkcji należy punkt o współrzędnych (1, 1).
  • gdy x = 0 to y = 2⋅0 - 1 = -1
    Zatem do wykresu funkcji należy punkt o współrzędnych (0, -1).
Teraz zaznaczamy w układzie współrzędnych wyznaczone punkty, a następnie rysujemy przez nie prostą.